Inlägget gjort

e – Skapa en tryckbar PDF

Innan du startar

med ditt dokument kan det vara klokt att be ditt tryckeri om

  1. PDF standard

  2. Upplösning på bilder

  3. Utfall / Instruktionsmarginal

  4. Färgprofil samt hantering av dekorfärger

Kommentera