Innan du Börjar – 3

Test – Sida

innan du börjar!

innan du börjar!

innan du börjar!

En bra tumregel är att du börjar bakifrån:
  1. Vad ska trycksaken användas till?
  2. Vilken typ av trycksak skall produceras?
  3. Hur ska trycksaken distribueras?
  4. Hur ska den efterbehandlas?
  5. Hur skall den tryckas?
  6. Vad krävs av dig för att trycket ska bli bra?