Inlägget gjort

e.4 – färgprofil CMYK / dekor

Här väljer du vilken färgprofil som skall användas för din trycksak.

Felaktig färgprofil kan leda till att dina trycksaker får en helt annan färg än du tänkt dig. Olika färgprofiler är anpassade för olika tryckprocesser och har därför även olika färgmängd och färgomfång.

Färför är extra viktigt att du kontrollerat med ditt tryckeri så du väljer rätt färgprofil.

Kontrollera med ditt tryckeri.

 1. Vilken färgprofil skall du välja?
 2. Skall dekorfärger vara bifogade i din PDF eller endast CMYK.
 3. 4-färger CMYK eller CMYK + Pantone Dekorfärg?

Tryck i CMYK (4 färg)

 1. Flik 4: Utdata
 2. Välj: Konvertera till mål
 3. Kontroll: Klicka på Tryckfärgshanteraren
  Eventuella dekorfärger skall vara bortplockade
 4. Mål: Arbets-CMYK – (ex. Coated FOGRA39)
  alt. välj önskad CMYKprofil (ex. Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004))
  vilken är den vanligaste färgprofilen för tryck i EUROPA.
  Har ditt tryckeri en egen färgrpofil utgår den ofta från FOGRA39 vilket gör att en eventuell konvertering inte innebär några större färgförluster.

Tryck med dekorfärg

 1. Flik 4: Utdata
 2. Välj: Konvertera till mål (bevara värden)
 3. Kontroll: Klicka på Tryckfärgshanteraren
  Här kan du se om dina dekorfärger finns med eller inte.

 

 

Inlägget gjort

d – Färglära

Färglära

 1. Vad är skillnaden mellan RGB och CMYK ?
 2. Vad är en färgprofil?
 3. När ska man välja RGB kontra CMYK?
 4. Vilken RGB kontra CMYK profil skam man välja?

I detta kapitel ska vi försöka reda ut de olika begreppen.

RGB

RGB är en färg som bygger på ljus.

 • R = rött ljus
 • G = grönt ljus
 • B = blått ljus

Genom att blanda dessa 3 olika färger kam man skapa de flesta färger som vi kan uppleva med ett mänskligt öga.

Se vidare RGB:

CMYK eller CMY+K

är ett färgsystem där man istället för använda olika ljuskällor utgår ifrån vitt och filtrerar bort olika frekvenser eller färger.

 • C – Cyan
 • M – Magenta
 • Y – Gul

Genom att blanda Cyan, Magenta och Gul kommer färgen Svart att uppstå.

Inlägget gjort

d2 – CMYK

 

CMYK eller CMY+K

är ett färgsystem där man istället för använda olika ljuskällor utgår ifrån vitt och filtrerar bort olika frekvenser eller färger.

 • C – Cyan
 • M – Magenta
 • Y – Gul

Genom att blanda Cyan, Magenta och Gul kommer färgen Svart att uppstå.
Rent trycktekniskt så är det svårt att skapa en absolut svart färg på det sättet samtidigt som det blir 300 % färg vilket blir otroligt kladdigt i tryckprocessen.
För att kringgå detta har man valt att lägga till K – som i Svart (Karbon). Tekniskt sett så låter man en processor räkna fram hur mycket CMY skall minskas och ersättas med svart.

CMYK och kvalitet

Man ska även vara medveten om att så fort man omvanlar sitt original, en bild eller dyligt till CMYK plockar man bort en stor mängd färginformation vilket gör att bildernas etc.s ursprungliga färginnehåll inte går att återskapa,

DVS. CMYKning plockar bort stora mängder färginformation.